ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα

Άσχετα με το πόσο επώδυνη μπορεί να είναι η απώλειά μας, θα επιβιώσουμε μέσα από τα προβλήματά μας και θα συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε αν διατηρήσουμε την πίστη μας...

The Airborne Toxic Event – Something You Lost

She will never know
When she tells you goodnight
The feeling that you hide
When she lays by your side

When you stand
All the faults of a man
Etched right in your face
Still she lays there and waits

How the warm
Of the god in your soul
Is the stuff of these bones
One’s broken and cold

And you go home
And you sleep in your bed
Feel like you’re dancing in sync
With the ghost in your head

And she wakes
You say go back to sleep
And you damn never say
The greatest secret you keep

Is that you might be alone
And that you might have to run
That the rest of your life
Will be a series of nights
That you spend in your mind
Staring backwards through time
At something you lost

And you’ll never be whole
You’ll never be one
Eyes closed in the sun
On a warm day in June
But on the damp, dirty floor
Of your wintery cold room
You’ll see a face in the dust
How it fills you up

And you say hello
Hello
Please don’t ever leave
Please don’t ever go
And you can call me a man
It’s etched right in my face
But it can never stand
The endless expanse of space
All around us alone
Just this once my home
One brief moment of time
The only thing I call mine
It’s this line that we cross
Now we came [?]

Of everything that I lost