ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα

Δεν πρέπει να φοβόμαστε αυτούς που διαφωνούν, αλλά αυτούς που αποφεύγουν να διαφωνήσουν...

Μαρί φον Έμπνερ-Έσενμπαχ

The Mysterines – All These Things

I wanna feel like I did back then
I didn’t see through weary eyes
But this world of mine is all that I have
And though it’s lonely, it is mine
But it’s getting harder to feel the same in time

With all these things that I’ve done
Run on and on, on and on
All these things that I’ve done
All these things that I’ve done
Run on and on, on and on
All these things that I’ve done

I saw the darkness and I knew it well
I’ve studied pain, that I can’t deny
But this heart of mine is all that I have
And though it’s aching, it is mine
But it’s getting harder to know what is right

With all these things that I’ve done
Run on and on, on and on
All these things that I’ve done
All these things that I’ve done
Run on and on, on and on
All these things that I’ve done

Never going look back
Never going let you in
I only wanted him to know
I’ve always been a stranger in

All these things that I’ve done
Run on and on, on and on
All these things that I’ve done

All these things that I’ve done
Run on and on, on and on
All these things that I’ve done
All these things that I’ve done
Run on and on, on and on
All these things that I’ve done

All these things that I’ve done (Never gonna look back)
Run on and on, on and on (Never gonna let you in)
All these things that I’ve done (I’ve always wanted you to stay, I’ve always been a stranger in)
All these things that I’ve done (Never gonna look back)
Run on and on, on and on (Never gonna let you in)
All these things that I’ve done (I’ve always wanted you to stay, I’ve always been a stranger in)
All these things that I’ve done
Run on and on, on and on
All these things that I’ve done