ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Camille Brasselet
Με κανέναν δεν μπορεί να μονοιάσει όποιος διαφωνεί με τον εαυτό του...

Διονύσιος Κάτων

The Veronicas – Perfect

Can’t take champagne to the grave
We all end up 6ft under anyway
It doesn’t matter who you were before
Cause no ones actually keeping score –

So why is everyone pretending that it matters
what you’re spending
What you look like
What you say
When at the end of the day –

No one makes it out alive
There’s no point in your pretty lies
fuck designer, start a riot – Perfects going outta style

I was never like them
Sick of hitting my head on that glass ceiling
Falling in line can be fatal
I’d rather be a fucking mess than stable

Why is everyone pretending that it matters what you’re wearing
Who you talk to
Who you date
When at the end of the day

No one makes it out alive
There’s no point in your pretty lies
fuck designer, start a riot – Perfects going outta style

Ohh ohh I don’t need no glitter dreams – I’m okay with crooked teeth. All I need is just to feel like me.
Ohh ohh I don’t need no glitter dreams – I’m okay with crooked teeth. All I need is just to feel like me.

No one makes it out alive
There’s no point in your pretty lies
fuck designer, start a riot – Perfects going outta style