ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Becca Screnock
Η καθυστέρηση είναι προτιμότερη από το λάθος...

Τόμας Τζέφερσον

Olivia Dean – Messy

Trying to make the shapes
You’re dying to see
Always kept it tidy
Never really known the
Right shape to be

It goes, if you let it
It’s okay to regret it
I’m on your side

No need to be ready
It’s okay if it’s messy
I’m on your side

Sometimes, I dream of driving
And double yellow lining
And hitting 71 down the M25
Ignoring that noisy backseat driver

And it goes, you can let it
It’s okay to regret it
I’m on your side

No need to be ready
It’s okay if it’s messy
I’m on your side

It’s a little bit
Messy
It’s a little bit
Messy
Little bit, little
I’m a little bit
Messy
I’m a little bit
Messy

I’m a little bit