ΤΕΧΝΕΣ

Nick Cave & The Bad Seeds – Vortex

Nick Cave & The Bad Seeds - Vortex
Φωτογραφία: Pamela Singh – Monkey Do
Το μόνο που γνωρίζουμε απριόρι για τα πράγματα είναι αυτό που τους αποδίδουμε εμείς...

Ιμανουέλ Καντ

Nick Cave & The Bad Seeds – Vortex

When my love comes down
Down to see you
When my love comes down
Down to see you
I just want to be with you
When my love comes down
Down to see you

Come on, come in
Step into the vortex
Where you belong
Come on
Step into the vortex
Where you belong

I just want to hold your hand
I just want to hold your hand
I got, I got no other plans
I just want to hold your hand

And come on, come in
Step into the vortex where you belong
Come on, and come in
Step into the vortex where you belong
Come on, come on

Come on, come in
Step into the vortex where you belong
Come on, and come in
Step into the vortex where you belong
Come on, come in
Step into the vortex where you belong
Come on, and come in
Step into the vortex where you belong