ΖΩΗ

Καλημέρα (καθαρή)

Καλημέρα

Όλα τα σπουδαία πράγματα είναι απλά, και τα περισσότερα μπορούν να εκφραστούν με μια λέξη...

Sorry Girls – One That You Want

Picking up the pieces
It’s all gone spinning round again
Feels like the dust will never settle
And I’m too old to forget it all now

It’s like I’m treading water
In an open ocean
Never knowing if I’ll survive, survive
When something special turns into nothing
And it burns up in a cloud of smoke
Like dirt slipping through your head

Love is never
Love is never what it seems
So take me in your arms
Hold me by the hand

Tell me I’m the one that you want
Tell me I’m the one you want
Tell me I’m the one that you want
Tell me I’m the one you want
I’m the one you want
I’m the one you want
I’m the one you want
I’m the one you want

Maybe I lack conviction
Maybe you’re no more than an addiction
Maybe I don’t wanna change a thing

Keep on believing
That your loving is the real thing
Not just a fantasy
A dream

Tell me I’m the one that you want
Tell me I’m the one you want
Tell me I’m the one that you want
Tell me I’m the one you want
I’m the one you want
I’m the one you want
I’m the one you want
I’m the one you want