ΤΕΧΝΕΣ

Pixies – Debaser

Pixies - Debaser
Φωτογραφία: Sarah Moon
Όταν ο κόσμος δεν συμφωνεί με τις προσδοκίες μας, εκείνο που χρειάζεται ρύθμιση είναι οι προσδοκίες μας και όχι ο κόσμος...

Pixies – Debaser

Got me a movie, I want you to know
Slicing up eyeballs, I want you to know
Girlie so groovy, I want you to know
Don’t know about you

But I am un chien andalusia
I am un chien andalusia
I am un chien andalusia
I am un chien andalusia

But I am un chien andalusia
I am un chien andalusia
I am un chien andalusia
I am un chien andalusia

Got me a movie, ha ha ha ho
Slicing up eyeballs, ha ha ha ho
Girlie so groovy, ha ha ha ho
Don’t know about you

But I am un chien andalusia
I am un chien andalusia
I am un chien andalusia
I am un chien andalusia

(Debaser) Debaser
(Debaser) Debaser
(Debaser) Debaser
(Debaser) Debaser
(Debaser) Debaser
(Debaser) Debaser
(Debaser) Debaser