ΤΕΧΝΕΣ

Fontaines D.C. – Roman Holiday

Ήμασταν ανασφαλείς. Πιστεύαμε ότι το νόημα της ζωής ήταν να παίρνουμε και πάντα θέλαμε κι άλλο...
Φωτογραφία: Stan Guigui
Ήμασταν ανασφαλείς. Πιστεύαμε ότι το νόημα της ζωής ήταν να παίρνουμε και πάντα θέλαμε κι άλλο...

Fontaines D.C. – Roman Holiday

Baby, come on get stoned, get stoned
Get inside it, inside it, inside it, inside
Get along, get along, get alone, get alone, get
Heard about the week on the Dalymount seat, yeah

Baby, come on ‘fore the going gets gone
Heard you lied to the Major, won’t be long
Well I wish upon a wedding for a picture in the star
When they knock for ya don’t forget who you are
Skinty Fia

Baby, come on whose side are you on?
I don’t wanna see the queen, I already sing her song
While they’re snuffing out hopes and they’re blotting out suns
They claim to know the form in which genius comes, yeah

Baby, come on get your high heels on
It’s the body is cold, it’s the course is run
What artless living all this soft pain thrills
What calamities usher all our brilliance to the hills
Can you feel it?

Baby, come on get stoned, get stoned
Get inside it, inside it, inside it, inside
Get along, get along, get alone, get alone, get
Was it the weed or the moment that stoned ya?

Baby, come on get the hourglass on
I will dart into town, no I won’t be long
If the talk’s getting cold, we’ll be chancing none
Well you know what I’m saying, our day will come
Can you feel it?
Won’t be long
Can you feel it?