ΤΕΧΝΕΣ

Agent Side Grinder – This Is Us

Φωτογραφία: Dimpy Bhalotia – Yoga wιth dogs
Είναι η εξάρτηση, όχι η οικειότητα, που γεννά την περιφρόνηση...

Μάρτι Ρούμπιν

Agent Side Grinder – This Is Us

I wanna sit with you in a melting glove
And watch the fast few pieces fall to shreds
I wanna walk with you through a valium ring
And catch the new bright fires in the wind

If you run out of drugs
Run out of lives
Run out of hate
You turn to me
I’ll turn to you
We’re walking inside
Well this is here
This is now
Yeah this is us
I wanna speak with you in a silent way
And watch the new two hours of the day
I wanna ride with you in a final screen
And catch with your eyes only when it starts

When you run out of drugs
Run out of lives
Run out of hate
You turn to me
I’ll turn to you
We’re walking inside
Well this is here
This is now
Yeah this is us

As you run out of rage
Run out of life
Run out of hate
You turn to me
I’ll turn to you
We’re walking inside
Well this is here
This is now

As you run out of drugs
Run out of life
Run out of hate
You turn to me
I’ll turn to you
We’re walking inside
Well this is here
This is now
This is us