ΖΩΗ

Καλημέρα

Λεπτομέρεια από το έργο του Sandro Boticelli «The Mystical Nativity/Η μυστική Γέννηση» (1500–1501)

Σήμερα έχουμε επιλογές. Εξάλλου, δεν είναι το που ήμασταν που μετράει αλλά το που πηγαίνουμε…


Kirsten Blaise – Lascia Ch’io Pianga (G. F. Händel)

Lascia ch’io pianga mia cruda sorte
E che sospiri la liberta

E che sospiri
E che sospiri la liberta

Lascia ch’io pianga mia cruda sorte
E che sospiri la liberta

Il duolo infranga queste ritorte
De miei martiri sol per pieta
De miei martiri sol per pieta

Lascia ch’io pianga mia cruda sorte
E che sospiri la liberta


Let me weep over my cruel fate
And sigh for my lost freedom

And sigh
And sigh for my lost freedom

Let me weep over my cruel fate
And sigh for my lost freedom

May the pain shatter the chains
Of my torments just out of mercy
Of my torments just out of mercy

Let me weep over my cruel fate
And sigh for my lost freedom