ΕΛΛΑΔΑ

Ποια είναι τα δικαιωμάτων των ντελιβεράδων

Tα νέα δικαιώματα των εργαζόμενων στον κλάδο του delivery υπενθυμίζει το υπουργείο Εργασίας.

Επικαλούμενο τον εργασιακό νόμο 4808/2021, το αρμόδιο υπουργείο επισημαίνει ότι η Ελλάδα ακολουθεί ένα μοντέλο, το οποίο εφαρμόζεται στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, δίνοντας το δικαίωμα για συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου αλλά και για συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (freelancing).

Τα νέα δικαιώματα που θεσπίστηκαν για όσους απασχολούνται με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, είναι τα παρακάτω:

  • Συνδικαλιστικά δικαιώματα: σύσταση οργανώσεων, συλλογική διαπραγμάτευση και συμφωνία, απεργία.
  • Η πλατφόρμα τους καλύπτει τα έξοδα για τον προστατευτικό εξοπλισμό.
  • Οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις πρόνοιας, υγιεινής και ασφάλειας προς τους συνεργαζόμενους με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, με εκείνες που θα είχαν αν συνδέονταν μαζί τους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.

Επίσης, στον ίδιο νόμο επισημαίνεται πως για να θεωρείται ότι ένας απασχολούμενος σε πλατφόρμα βρίσκεται σε καθεστώς συνεργάτη και όχι μισθωτού, πρέπει να ισχύουν ταυτοχρόνως όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να μπορεί να αναθέσει την εργασία που ανέλαβε και σε τρίτους,
  • να έχει το δικαίωμα να επιλέγει ποιες μεταφορές που του ανατίθενται θα εκτελέσει και ποιες όχι,
  • να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες και σε ανταγωνιστική πλατφόρμα,
  • να μπορεί να συνδέεται και να αποσυνδέεται από την πλατφόρμα όποτε θέλει.

Κάποιος που δεν πληροί και τις τέσσερις παραπάνω προϋποθέσεις, θεωρείται μισθωτός και μπορεί να διεκδικήσει τα αντίστοιχα δικαιώματα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, όλα τα παραπάνω δεν ίσχυαν μέχρι τον ν. 4808/2021 και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. «Σήμερα οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες που αδικούνται έχουν για πρώτη φορά τρόπο να προστατευθούν και η Επιθεώρηση Εργασίας έχει για πρώτη φορά τα νομικά εργαλεία να εφαρμόσει την εργατική νομοθεσία».

Τέλος, το υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι από καμία ρύθμιση οποιουδήποτε νόμου, δεν προκύπτει δικαίωμα των εργοδοτών να μετατρέπουν μονομερώς και εκβιαστικά τις συμβάσεις μισθωτής εργασίας σε ψευδεπίγραφες συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.