ΤΕΧΝΕΣ

Πριν το ξημέρωμα…

Πριν το ξημέρωμα...

Η δύναμη που βρίσκουμε είναι η δύναμη που δεν βρίσκαμε μόνοι μας. Ήταν η αγάπη που φοβόμασταν να περιμένουμε από τους άλλους...

Spain – Noboody Has to Know

Nobody has to know
Girl we’ve fallen so in love
It was just a year ago
And you’ve kept it to yourself

Nobody has to know
Nobody has to know

Nobody has to know
Girl our love has grown so strong
Close the shades unplug the phone
How can our love be so wrong

Nobody has to know
Nobody has to know

Nobody has to know
Girl we’ve fallen so in love
It was just a year ago
And you’ve kept it to yourself

Nobody has to know
Nobody has to know


Spain – Every Time I Try

I want to hold you
But every time I try
Something keeps you
Out of reach
I want to love you
But every time I try
Something keeps
Love away
And I can feel it
So love me right now
Though it won’t last
Girl don’t make me try
‘Cause I’ll lose you forever
Every time
Every time
But every time I try
To put our love out
Like a fire
You keep me in your reach
And every time I try
To throw away my desire
You hold me
So close
And I can feel it
So love me right now
Though it won’t last
Girl don’t make me try
‘Cause I’ll lose you forever
Every time
Every time