ΖΩΗ

Καλησπέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Esperanza M. Velmock
Με την ενατένιση ωραίων πραγμάτων (έργων, αρετών, πράξεων), η ψυχή αναγνωρίζει την πηγή από την οποία προέρχεται η ίδια: Το Καλό...

Day Wave – Ceremony (New Order cover)

This is why events unnerve me,
They find it all, a different story,
Notice whom for wheels are turning,
Turn again and turn towards this time,
All she ask’s the strength to hold me,
Then again the same old story,
World will travel, oh so quickly,
Travel first and lean towards this time.

Oh, I’ll break them down, no mercy shown,
Heaven knows, it’s got to be this time,
Watching her, these things she said,
The times she cried,
Too frail to wake this time.

Oh I’ll break them down, no mercy shown
Heaven knows, it’s got to be this time,
Avenues all lined with trees,
Picture me and then you start watching,
Watching forever, forever,
Watching love grow, forever,
Letting me know, forever