ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Willy Spiller -Unabashed curiosity… A Train to Far Rockaway, 1978
Πρέπει να εμπιστεύεσαι και να πιστεύεις τους ανθρώπους, αλλιώς η ζωή γίνεται ανυπόφορη...

Άντον Τσέχωφ

Blur – The Narcissist

Looked in the mirror
So many people standing there
I walked towards them
Into the floodlights
I heard no echo (no echo)
There was distortion everywhere (everywhere)
I found my ego (my ego)
I felt rebuttal standing there
Found my transcendence (transcendence)
It played in mono painted blue (painted blue)
You were the pirot (the pirot)
I was the dark room (the dark room)

I’m going to shine a light in your eyes (in your eyes)
You’ll probably shine it back on me
But I won’t fall this time
With Godspeed I’ll heed the signs

I saw the solstice (the solstice)
The service station on the road (on the road)
I took the acid (the acid)
Under the white horses (the road)
My heart it quickened (it quickened)
I could not tear myself away (myself away)
Became addiction (addiction)
If you see darkness look away (look away)

I’m going to shine a light in your eyes (look away)
You will probably shine it back on me
But I won’t fall this time
With Godspeed I’ll heed the signs

Oh glorious world (glorious)
Oh potent waves valleys gone wild (potent waves)
Connect us to love (us to love)
And keep us peaceful for a while (for a while)

I’m going to shine a light in your eyes (for a while)
You will probably shine it back on me (for a while)
But I won’t fall this time
With Godspeed I’ll heed the signs

I’m a shine a light in your eyes (in your eyes, in your eyes)
You will probably shine it back on me (in your eyes)
But I won’t fall this time
With Godspeed I’ll heed the signs
But I won’t fall this time
With Godspeed I’ll heed the signs