ΖΩΗ

Καλημέρα

 

Καλημέρα
Φωτογραφία: Saul Leiter
Είναι σίγουρο ότι η υπεροψία μάς κρατούσε σε απόσταση από τους συνανθρώπους μας και έμπαινε εμπόδιο στο να χαρούμε και να μάθουμε από αυτούς...

Warhaus – Open window

How I used to touch and touch your beauty
Now you’re a song from an open window to me

Girl, it’s in the future we belong
I know it’s in the future we belong

And I’m not saying that I can’t live without you
But I’m a long way from figuring out how to

Girl, it’s in the future we belong
I know it’s in the future we belong

And different storms on different kinds of waters
While you ran into the arms of others

Babe, it’s in the future we belong
I know it’s in the future we belong

How you’re projecting the movie which you star in
Aaah people bore me but you’re something different darling
Now all that I can think of now you’re gone

Babe, it’s in the future we belong
For now
Until I move on