ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Gian Luca Groippi
Θυμώναμε και απογοητευόμασταν με όποιον μας πρότεινε ότι υπήρχε ελπίδα και για εμάς, επειδή εμείς ξέραμε καλύτερα...

The Charlatans – Then

I wanna bomb your submarines
You don’t do anything for me
You were sometimes hard to find
You were never safe to be with, then

You, you’re nothing next to me
I’m a phenomena you see
You were sometimes hard to find
You were never safe to be with, then

Furious again, furious again

You don’t do anything for me
We are a phenomena you see
You were sometimes hard to find
You were never safe to be with, then

Furious again, furious again

And you
You give it all to me
You never listen to a thing I said
You’re furious, I’m glorious
You never hurt me that much