ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα

Υπάρχουν κάποια πράγματα που θυμόμαστε παρόλο που μπορεί να μην έχουν συμβεί ποτέ...

Χάρολντ Πίντερ

The Big Moon – Suckerpunch

Oh what a day
Finally you’ve been domesticated
A house and a car and a wife
Negative thoughts
Come to you now like a drunk relative
Can’t get them out of your life

You been waiting for the future
Like a rabbit in a hat
But when the old magician does your trick
He has a heart attack
Oh oh
I guess I could still be surprised
I guess I could still be surprised

Oh what a day
Scratching my head I dunno if I got
A peg to fit in this hole
I could build a bridge
With all of the tension I’ve got in my jaw
I thought I was on a roll

You been waiting for the future
Like a heavyweight champion
But when you think you beat the underdog
She lands her sucker punch
Oh oh
I guess I could still be surprised
I guess I could still be surprised

You been waiting for the future
Like a morning for the sun
But when you wake up from your nightmare
Your legs still don’t know how to run
Oh oh

I guess I could still be surprised
I guess I could still be surprised