ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Bernard Plossu-Des Oiseaux (2018)
Τα προβλήματα της ζωής μας σταματούν να είναι μάχες. Χρειάζεται μόνο να αναρωτηθούμε αν απαιτείται αποδοχή ή αλλαγή...

Lykke Li – I Follow Rivers

Oh, I beg you, “Can I follow?”
Oh, I ask you “Why not always?”
Be the ocean, where I unravel
Be my only, be the water where I’m wading

You’re my river running high
Run deep. Run wild

I, I follow, I follow you
Deep sea, baby, I follow you
I, I follow, I follow you
Dark doom, honey. I follow you

He a message; I’m the runner
He’s the rebel; I’m the daughter waiting for you

You’re my river running high
Run deep. Run wild

I, I follow, I follow you
Deep sea, baby, I follow you
I, I follow, I follow you
Dark doom, honey. I follow you

You’re my river running high
Run deep. Run wild

I, I follow, I follow you
Deep sea, baby, I follow you
I, I follow, I follow you
Dark doom, honey. I follow you

I, I follow, I follow you
Deep sea, baby, I follow you
I, I follow, I follow you
Dark doom, honey. I follow you

I, I follow, I follow you deep sea, baby
I follow you
I, I follow, I follow you, dark doom, honey
I follow you