ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Jun Ahn, Self-Portrait (Seoul), 2009
Η αλλαγή είναι τόσο αναπόφευκτη όσο και ο χρόνος, κι όμως τίποτα δεν συναντά μεγαλύτερη αντίσταση...

Βενιαμίν Ντισραέλι

The Charlatans – Tremelo Song

The birds don’t sing,
They crush my skull,
And I am worthless
And the heights of what I stand up to are not in you.
And I can’t get no words
With no feelings from nothing.

I don’t know,
Where you could ever go.
1st voice chorus I wonder why,
You bleach the sky
You could not break These strings of mine
I never knew,
To walk back to A place that now belongs to you
In body
2nd voice chorus
There I stand My earth
Me here in body
I stand my earth
Me here in body
A three point conversation in doors with
No meaning when the world won’t listen,
Then you make your own way forward. Get out.

Not going to waste outside and I don’t know where you could ever go.
I wonder why, you bleach the sky
And could not break these strings of mine
I never knew to walk back to a place
That now belongs to you
I wonder why you reach the sky
For liars and lies and turn(s)
For term(s) sake I never going to walk back to a place
That nows belong(ed) to you nobody.
There I stand My earth Me here in body
I stand my earth Me here in body
I stand my earth Me here in body
I stand my earth Me here – nobody