ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Nina Leen
Ο άνθρωπος παρουσιάζεται αρχάριος σε κάθε ηλικία της ζωής του...

Νικολά Σαμφόρ

The Bluebells – Young At Heart

Young at heart
Young at heart

Young at heart
Yet what a start
Old before their time
They married young
For love at last
Was their only crime

How come I love them now ?
How come I love them more ?
Young at heart
You’re so young at heart
Young at heart
Yet not a chance
To be a child at all
They told us tales
They told us lies
Don’t they know
The shouldn’t have told us at all

How come I love them now ?
How come I love them more ?
When all I wanted to do when I was old
Was to walk out the door

Young at heart
You’re so young at heart
Young at heart
You’re so young at heart

How come I love them now ?
How come I love them more ?
How come I love them now ?
How come I love them more ?
How come I love them now ?
How come I love them more ?
When all I wanted to do when I was old

Young at heart
You’re so young at heart
Young at heart
You’re so young at heart
Young at heart
You’re so young at heart