ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Helmut Newton, «Tv Murder, Hotel on the Croisette» (Cannes, 1975)
Οτιδήποτε λειτουργεί υπό τον έλεγχο της εμμονής του μυαλού, δεν μπορεί να δει την αλήθεια...

Glimmer of Blooms – I Cant Get You Out Of My Head (Kylie Minogue cover)

I just can’t get you out of my head
Boy, your lovin’ is all I think about
I just can’t get you out of my head
Boy, it’s more than I dare to think about

I just can’t get you out of my head
Boy, your loving is all I think about
I just can’t get you out of my head
Boy, it’s more than I dare to think about

Every night, every day
Just to be there in your arms

Won’t you stay?
Won’t you lay?
Stay forever and ever and ever and ever

I just can’t get you out of my head
Boy, your lovin’ is all I think about
I just can’t get you out of my head
Boy, it’s more than I dare to think about

There’s a dark secret in me
Don’t leave me locked in your heart

Set me free
Feel the need in me
Set me free
Stay forever and ever and ever and ever

I just can’t get you out of my head
I just can’t get you out of my head
I just can’t get you out of my head
I just can’t get you out of my head