ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα

Να θυμάσαι πως κάθε άνθρωπος που συναντάς κάτι φοβάται, κάτι αγαπά και κάτι έχει χάσει...

H. Jackson Brown, Jr

The Heart Throbs – Dreamtime

The whole world
Shuts down
Close your eyes
Stay calm

It’s dream time
It’s dream time

Deep sleep
Slides round
Close your mouth
Stay blind
It’s dream time
It’s dream time

And we’re so tired, so tired of everything
Of snowflakes on eyelashes
And all our favorite things

Nightmares
Of that air
And who can say
If they’ll be friends

In dream time
In dream time

And we’re so tired
So tired of everything
Of snowflakes on eyelashes
And all our favorite things
And we’re so tired
So tired of everything
Of teardrops on red roses
Escaping dreams of sin

The whole world
Shuts down
Close your eyes
And stay calm

It’s dream time
It’s dream time

And we’re so tired
So tired of everything
Of snowflakes on eyelashes
And all our favorite things
And we’re so tired
So tired of everything
Of teardrops on red roses
Escaping dreams of sin