ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Nina Leen (1947)
Δεν μπορούμε να μπούμε στα «παπούτσια» άλλων ανθρώπων, να αλλάξουμε τους στόχους τους ή να αποφασίσουμε για λογαριασμό τους τι είναι καλύτερο για αυτούς...

Coldplay – Fix You

When you try your best, but you don’t succeed
When you get what you want, but not what you need
When you feel so tired, but you can’t sleep
Stuck in reverse
And the tears come streaming down your face
When you lose something you can’t replace
When you love someone, but it goes to waste
Could it be worse?

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

And high up above or down below
When you’re too in love to let it go
But if you never try you’ll never know
Just what you’re worth

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

Tears stream down your face
When you lose something you cannot replace
Tears stream down your face and I
Tears stream down your face
I promise you I will learn from my mistakes
Tears stream down your face and I

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you