ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα

Στην Πίστη υπάρχει αρκετό φως γι’ αυτούς που θέλουν να πιστέψουν και αρκετές σκιές για να τυφλώσουν αυτούς που δεν θέλουν...

Μπλεζ Πασκάλ

Cage The Elephant – Come A Little Closer

Time shakes, found you at the water
At first you were my father, now I love you like a brother
Earthquakes shake the dust behind you
This world at times will blind you
Still I know I’ll see you there

Come a little closer, then you’ll see
Come on, come on, come on
Things aren’t always what they seem to be
Come on, come on, come on
Do you understand the things that you’ve been seeing?
Come on, come on, come on
Do you understand the things that you’ve been dreaming?
Come a little closer, then you’ll see

Heartbreaks, the heavy world’s upon your shoulders
Will we burn on or just smolder?
Somehow I know I’ll find you there
Oooh, you wanna see if you can change it, change it
Still I know I’ll see you there

Come a little closer, then you’ll see
Come on, come on, come on
Things aren’t always what they seem to be
Do you understand the things that you’ve been seeing?
Come on, come on, come on
Do you understand the things that you’ve been dreaming?
Come a little closer, then you’ll see
Come a little closer, then you’ll see

Ten thousand people stand alone now
And in the evening the sun sank
Tomorrow it will rise
“Time flies by,” they all sang along
“Time flies by,” they all sang along
“Time flies by,” they all sang along
“Time flies by… by”

Come a little closer, then you’ll see
Come on, come on, come on
Come a little closer, then you’ll see
Come a little closer, then you’ll see
Come a little closer, then you’ll see