ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα

Χριστούγεννα, παιδί μου, είναι η αγάπη εν δράσει. Κάθε φορά που αγαπάμε, κάθε φορά που δίνουμε, είναι Χριστούγεννα...

Ντάλε Έβανς

Bing Crosby – It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas

It’s beginning to look a lot like Christmas
Everywhere you go
Take a look at the five and ten, it’s glistening once again
With candy canes and silver lanes that glow

It’s beginning to look a lot like Christmas
Toys in every store
But the prettiest sight to see is the holly that will be
On your own front door

A pair of hop-a-long boots and a pistol that shoots
Is the wish of Barney and Ben
Dolls that’ll talk and will go for a walk
Is the hope of Janice and Jen
And Mom and Dad can hardly wait for school to start again

It’s beginning to look a lot like Christmas
Everywhere you go
There’s a tree in the Grand Hotel, one in the park as well
It’s the sturdy kind that doesn’t mind the snow

It’s beginning to look a lot like Christmas
Soon the bells will start
And the thing that will make ’em ring is the carol that you sing
Right within your heart

It’s beginning to look a lot like Christmas
Toys in every store
But the prettiest sight to see is the holly that will be
On your own front door

Sure it’s Christmas, once more