ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα

Χρειάζεται να δουλέψουμε για να διαλύσουμε την πεποίθηση ότι οι ευγενικοί άνθρωποι είναι «χαλί να τους πατήσεις» και ότι είναι αδύναμοι χαρακτήρες...

Monaco – What Do You Want From Me?

Sha-la la la la-la la
Sha-la la la la-la la
Sha-la la la la-la la
Sha-la la la la-la la

There is one thing that I would die for
It’s when you say: “My life is in your hands”
‘Cause when you’re near me your love is all I need
Now I can’t imagine

What do you want from me
It’s not how it used to be
You’ve taken my life away
Ruining everything

What do you want from me (sha-la la la la-la la)
It’s not how it used to be (sha-la la la la-la la)
You’ve taken my life away (sha-la la la la-la la)
Ruining everything (sha-la la la la-la la)

Give me something I can rely on
Far away from the life that I once knew
What does it matter, that’s all I have to say
And I can’t imagine

What do you want from me
It’s not how it used to be
You’ve taken my life away
Ruining everything

What do you want from me
It’s not how it used to be
You’ve taken my life away
Ruining everything

Sha-la la la la-la la
Sha-la la la la-la la
Sha-la la la la-la la
Sha-la la la la-la la

What do you want from me (sha-la la la la-la la)
It’s not how it used to be (sha-la la la la-la la)
You’ve taken my life away (sha-la la la la-la la)
Ruining everything (sha-la la la la-la la)