ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα

Ίσως το πρόβλημά μας να μην ήταν το ότι χρησιμοποιούσαμε τη φαντασία μας. Ίσως το πραγματικό πρόβλημα να ήταν η σχεδόν ολοκληρωτική αδυναμία μας να κατευθύνουμε τη φαντασία μας προς τους σωστούς στόχους...

David Bowie – Absolute Beginners (from “Absolute Beginners” soundtrack)

I’ve nothing much to offer
There’s nothing much to take
I’m an absolute beginner
And I’m absolutely sane
As long as we’re together
The rest can go to hell
I absolutely love you
But we’re absolute beginners
With eyes completely open
But nervous all the same

If our love song
Could fly over mountains
Could laugh at the ocean
Just like the films
There’s no reason
To feel all the hard times
To lay down the hard lines
It’s absolutely true

Nothing much could happen
Nothing we can’t shake
Oh we’re absolute beginners
With nothing much at stake
As long as you’re still smiling
There’s nothing more I need
I absolutely love you
But we’re absolute beginners
But if my love is your love
We’re certain to succeed

If our love song
Could fly over mountains
Sail over heartaches
Just like the films
If there’s reason
To feel all the hard times
To lay down the hard lines
It’s absolutely true