ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα

Για δυο πράγματα δεν πρέπει να θυμώνει ποτέ κανείς: Γι’ αυτό που μπορεί να διορθώσει και γι’ αυτό που δεν μπορεί να διορθώσει...

Τόμας Φούλλερ

311 – Don’t Tread On Me

Before you’re pointed at me
There is a possibility
You better turn that thing around
The fits come easily
So don’t you tread on me
Cause I will knock you down

Some days it seems it’s not worth it
The fight in me is all gone
And I’m not trying to be perfect
But just get one damn thing done
Before I lose control
I pick myself from the floor

Before you’re pointed at me
There is a possibility
You better turn that thing around
The fits come easily
So don’t you tread on me
Cause I will knock you down