ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Siân Davey
Η ομορφιά του έρωτα δε βρίσκεται στην αιωνιότητα, βρίσκεται στην προσωρινότητα...

Άγγελος Τερζάκης

Monsieur Minimal – Love Story

There was a girl
back in sixty nine
she was totally crazy

I was a boy
I was very shy
in a lonely place

When I met you
I fell so divine
and the story began

Did you ever try see?
Did you ever try to feel?

I was a boy
she was sixteen years old
when I totally loved her

Did you forget
all this perfect world
that we built together?

Did you forget
all these promises
that you’ll stay forever?

Did you ever try see?
Did you ever try to feel?

I was a boy
she was sixteen years old
when I totally loved her

Did you forget
all this perfect world
that we built together?

Did you forget
all these promises
that you’ll stay forever?

Did you ever try see?
Did you ever try to feel?