ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Jacques Henri Lartigue – Bibi, Arlette and Irène. Storm in Cannes (1929)
Είναι πιο εύκολο να πει κανείς καινούργια πράγματα παρά να συμφιλιώσει αυτά που ήδη έχουν λεχθεί...

Βωβενάργκ

Missing – Everything But The Girl (JØHNNY Deep House Remix)

I step off the train
I’m walking down your street again
And past your door
But you don’t live there anymore
It’s years since you’ve been there
Now you’ve disappeared somewhere
Like outer space
You’ve found some better place

And I miss you
Like the deserts miss the rain
And I miss you
Like the deserts miss the rain

Could you be dead?
You always were two steps ahead
Of everyone
We’d walk behind while you would run
I look up at your house
And I can almost hear you shout
Down to me
Where I always used to be

And I miss you
Like the deserts miss the rain
And I miss you
Like the deserts miss the rain

Back on the train
I ask why did I come again
Can I confess
I’ve been hanging around your old address?
And the years have proved
To offer nothing since you moved
You’re long gone
But I can’t move on

And I miss you
Like the deserts miss the rain
And I miss you
Like the deserts miss the rain

I step off the train
I’m walking down your street again
And past your door
I guess you don’t live there anymore
It’s years since you’ve been there
Now you’ve disappeared somewhere
Like outer space
You’ve found some better place
And I miss you
And I miss you
You’ve found some better place

And I miss you
Like the deserts miss the rain
And I miss you, yeah
Like the deserts miss the rain
And I miss you
Like the deserts miss the rain
And I miss you, yeah
Like the deserts miss the rain
Like the deserts miss the rain
Like the deserts miss the rain