ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Gianni Berengo Gardin
Αν εσύ με θυμάσαι, τότε δεν με νοιάζει αν όλοι οι άλλοι ξεχνούν...

Χαρούκι Μουρακάμι

Belle and Sebastian – Prophets on Hold

Can I call you sometime?
Talk it out on the phone
We don’t have to be lovers
We could be less alone

It’s a rough rocky road
And it’s going to get steep
I just wanted your soft tone
To allow me to sleep

And I sometimes confuse you for
God or angel
You’re just a person
And I’m sometimes confused
I got glory in my mind
A soft summer unwinds

I just want you to know
All your problems are mine
I will breathe them like fire smoke
I will make us divine

Underneath your thin skin
We are prophets on hold
Elemental disciples
Waiting for our time to unfold

And I sometimes confuse you for
God or angel
You’re just a person
And I’m sometimes confused
I got glory in my mind
A soft summer unwinds

And I dreamt about you breathing
We’re all in thrall to the past
And I dreamt about you leaving
Living in the same house
You kiss awkward
Lips dried and closed
He was the first one
You cared for
It lasted for years

And I close my eyes, to see you again
And I close my eyes, to see you again

And I sometimes confuse you for
God or angel
You’re just a person
And I’m sometimes confused
I got glory in my mind
A soft summer unwinds…