ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα

Όταν κάποιος είναι ειλικρινής, και η ίδια η παρουσία του είναι ένα κομπλιμέντο...

Marianne Moore

Charlotte Cardin – Sex To Me

You
You don’t know me
You don’t know nothing
‘Bout the things I need
And you
You don’t own me
Babe, in the end
Oh, we’re just friends
And friends don’t feel

Thought we had a deal
It’s just sex to me

Du-du-dum
I ain’t dumb, I can see ya
Come, come, come, come
Coming up with ideas
Switching it up
Oh what, now I’m your diva?
You’re out of luck
Baby, I might deceive ya

Thought we had a deal
It’s just sex to me

I don’t wanna meet your family
Unless your big brother is into me
Sex to me, sex to me
Say hi for me

You are digging your grave
You put me in a tricky position
And this conversation
Ruined all our Fifty Shades

Dum-dickdickdum
I’m in need of
Time to breathe ’cause
I’m indeed a
Tad irritated
You see it’s time to leave
Don’t cry for me

I thought we had a deal
It’s just sex to me

Du-du-dum
I ain’t dumb, I can see ya (I can see ya)
Come, come, come, come
Coming up with ideas
Switching it up
Oh what, now I’m your diva?
You’re out of luck
Baby, I might deceive ya

Thought we had a deal
It’s just sex to me

Say hi for me

Sex to me
I don’t wanna meet your family
Unless your big brother is into me
Sex to me, sex to me
Say hi for me

Sex to me
No, I don’t wanna be your enemy
But one more talk about you and me
Honestly
It’s just sex to me

Du-du-dum
I ain’t dumb, I can see ya
Come, come, come, come
Coming up with ideas
Switching it up
Oh what, now I’m your diva?
You’re out of luck
Baby, I might deceive ya

Thought we had a deal
It’s just sex to me