ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Leanne Surfleet
Μόλις βρίσκουμε την απάντηση, αμέσως αλλάζει η ερώτηση...

Paul Weller – What Was I Made For? (Billie Eilish cover)

I used to float, now I just fall down
I used to know, but I’m not sure now
What I was made for
What was I made for?
Takin’ a drive, I was an ideal
Looked so alive, turns out, I’m not real
Just something you paid for
What was I made for?

‘Cause I, I
I don’t know how to feel
But I wanna try
I don’t know how to feel
But someday I might
Someday I might

Mm, mm-mm, aah-ooh
Mm-mm-mm, mm-mm, mm-mm

When did it end? All the enjoyment
I’m sad again, don’t tell my boyfriend
It’s not what he’s made for
What was I made for?

‘Cause I, ’cause I
I don’t know how to feel
But I wanna try
I don’t know how to feel
But someday I might
Someday I might

Think I forgot, how to be happy
Something I’m not, but something I can be
Something I wait for
Something I’m made for
Something I’m made for