ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Tatyana Mazok
Αν κινούμαστε βιαστικά πώς θα μας προλάβει η ευτυχία;

Gene – Truth, Rest Your Head

I’ve been lazy
I’ve not waited for you
Nature’s hasty
And Lord knows so am I

Six months inside
Wandsworth’s finest landmark
My patience has died
First guilt, now hate’s best son

Every M.P.
And all their strong kind words
“He can’t be guilty”
But you and I both know

Truth, rest your head
There is more than a life at stake here
For me you died tonight
So don’t involve me in your plans
When the chat shows beckon
For me you died tonight