ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Bianca Serena Truzzi
Ζούμε με συναισθήματα, όχι με τις ώρες στο ρολόι. Ίσως Θα έπρεπε να μετράμε το χρόνο με τους χτύπους της καρδιάς...

MOLLY – Sun Sun Sun

A loose and broken shade
a place to hide and stay.

A friend of wood and steel
a friend who makes you feel.

All that is mine
the sun of my life
bright and kind
will shine on your
your mind
your mind
your mind

A love nor right nor wrong
now please put down your gun.

A seething loud white dream
inside your mind it screams.

All that is mine
the sun of my life
bright and kind
will shine on your
your mind
your mind
your mind