ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Gaëlle Encrenaz
Είμαστε όλοι επισκέπτες σ'αυτό το χρόνο, σ'αυτό το μέρος. Απλοί περαστικοί. Σκοπός μας εδώ είναι να παρατηρήσουμε, να μάθουμε, να αναπτυχθούμε, ν'αγαπήσουμε... και μετά επιστρέφουμε σπίτι

Silversun Pickups – Alone on a Hill

I don’t wanna
Don’t wanna be alone on a hill
Looking down on
Everyone so frozen still
So you gotta
Get ready for me to move
I don’t know you
But I’d like to

Ooh, look around
This isn’t all about attention
This isn’t all about connection
Ooh, move around
This isn’t all a course correction
This isn’t all about this wind that’s blowing in

I don’t wanna
Don’t wanna get caught in the freeze
If you come up
And clear through all the debris
I’ll turn up the heat
Do you wanna burn with me
You don’t know me
But I’m hungry

Ooh, look around
This isn’t all about attention
This isn’t all about connection
Ooh, move around
Isn’t at all complicated
This isn’t all about this wave that’s crashing in

Do you think it’s best to forget
Give a promise, keep a secret
They’re not hearing what we say anymore
You don’t seem too far from me
You don’t seem to bother me
You don’t seem at all lonely
Where are you going?
You’ve got to come to me

Ooh, look around
This isn’t all about attention
This isn’t all about connection
Ooh, move around
Isn’t at all complicated
This isn’t all about this face that’s closing in