ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Caroline Hayeur
Η πιο υπέροχη έκπληξη στη ζωή είναι να ανακαλύπτεις ξαφνικά την ίδια σου την αξία...

Μάξγουελ Μαλτζ

James – Seven

Blow me away
Was that love you declared
Only a word
Love can mean anything

I understand the world, we’re living in

Oceans apart
What’s that view from your wave
Beautiful craft
Weather and change

I understand the world, we’re living in
Love can mean anything

God made love to me
Soothed away my gravity
Made me a pair of angel’s wings
Clear vision and some magic things

God is love to me
Thank you for those things

I understand the world, we’re living in
Love can mean anything

Darling, I’m open
Unguarded, unbroken

Now we’ve done our time
We can drift away
Like the heavy cloud
With the weight of rain

I understand the world, we’re living in
Love can mean anything

I understand the world, we’re living in
Love can change anything

I understand the world, we’re living in
Love can mean anything

I understand the world, we’re living in
Love can change anything