ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Susanne Middelberg
Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω το ρολόι. Μπορούμε όμως να το κουρδίσουμε ξανά...

The Sugarcubes – Hit

This wasn’t supposed to happen
I was happy by myself
Accidentally you seduced me
I’m in love again

I lie in my bed, totally still
My eyes wide open, I’m in rapture
I don’t believe this, I’m in love again
This wasn’t supposed to happen
I’ve been hit with your charm
How could you do this to me?
I’m in love again

I lie in my bed, totally still
My eyes wide open, I’m in rapture
I don’t believe this, I’m in love again
This wasn’t supposed to happen
This wasn’t supposed to happen

Ég og hann, ég og hann við segjum
Ég og hann, ég og hann við finnum til
Ég og hann, ég og hann við segjum
Ég og hann, ég og hann við finnum til

A small story which never happened
I said ouch! This really hurts
That can’t be this has been
Practiced for millions of years
Therefore we are
Yes, but I, I’m a boy
A small story which always happens
I said ouch! This really hurts
This could well be
But this has
Been practiced for millions of years
Therefore we are
Yes, but, you’re a girl

I lie in my bed, totally still
My eyes wide open, I’m in rapture
I don’t believe this, I’m in love again
This wasn’t supposed to happen

I lie in my bed, totally still
My eyes wide open, I’m in rapture
You’ve put a seed inside me
And while you’re away
It’s growing silently
Starts in my stomach (to be a life)
Embraces my insides
And about to reach my heart
This wasn’t supposed to happen
This wasn’t supposed to happen

Ég og hann, ég og hann við segjum
Ég og hann, ég og hann við finnum til
Ég og hann, ég og hann við bítum
Ég og hann, ég og hann við finnum til
This really hurts
Ég og hann, ég og hann við bítum
Ég og hann, ég og hann við finnum til
Ég og hann, ég og hann við bítum
Ég og hann, ég og hann við finnum til