ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Linda Troeller
Όλη η πραγματική ζωή είναι συναντήσεις...

Μάρτιν Μπούμπερ

Melt – Harvest Moon (Neil Young cover)

Come a little bit closer
Hear what I have to say
Just like children sleepin’
We could dream this night away

But there’s a full moon risin’
Let’s go dancin’ in the light
We know where the music’s playin’
Let’s go out and feel the night

Because I’m still in love with you
I want to see you dance again
Because I’m still in love with you
On this harvest moon

When we were strangers
I watched you from afar
When we were lovers
I loved you with all my heart

But now it’s gettin’ late
And the moon is climbin’ high
I want to celebrate
See it shinin’ in your eyes

Because I’m still in love with you
I want to see you dance again
Because I’m still in love with you
On this harvest moon

Because I’m still in love with you
I want to see you dance again
Because I’m still in love with you
On this harvest moon