ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Alicia Savage
Απλά, ας κάνουμε αυτά που μπορούμε. Κανένας δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο...

Ecotones – Feel Like Us

She lives with her friend
Who knows a friend
Who’s in love with a friend of mine
One day they got into a fight
They never talked to eachother again
She’s got many wishes
They look like the dishes
That wait for her tonight

With all the things i see and hear
I think i gotta dissappear
And spend some time outside in the sunshine
We could sit down and talk
About the things we never talk
Then you start to feel like me
Feel like she feel like her
Feel like us

She’s done it with them
He gave her a chance
He’s now crying again and again
I want to scream i want to shout
But then I’ll be a certified clown

With all the things i knew
And how i wish i said
How i hate your friends
Take it in and now take it out
I’m coming out in style

With all the things i see and hear
I think i gotta dissappear
And spend some time outside in the sunshine
We could sit down and talk
About the things we never talk
Then you start to feel like me
Feel like she feel like her
Feel like us