ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Maru Kuleshova
Ο αυτοσεβασμός δεν είναι το παν. Απλώς δεν υπάρχει τίποτα χωρίς αυτόν...

Γκλόρια Στάινεμ

Blow – Last Sunset, Last Goodbye

And if I leave, the water falls
I’m missing you, I feel so small
I’m loosing anything you’ve given me
You know I’m not an ennemy

It’s all right
It’s all right
This is not the last goodbye
It’s all right
It’s all right
This is not the last goodbye
This is not the last goodbye

And if I leave, I hear you call
I’m feeling you, I breathe your soul
I lay down theses feelings, push them out of sight
I just wanna creep out into the light

It’s all right
It’s all right
This is not the last goodbye
It’s all right
It’s all right
This is not the last goodbye
This is not the last goodbye

It’s all right
It’s all right
This is not the last goodbye
It’s all right
It’s all right
This is not the last goodbye
This is not the last goodbye
This is not the last goodbye