ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Matthias Naumann
Οι χειρότερες δυσκολίες του ανθρώπου αρχίζουν όταν έχει τη δυνατότητα να κάνει ό,τι θέλει...

Τόμας Χάξλεϋ

Monolink – Sirens (Original Mix)

I wanna be thrown into
The rivers that flow through you
I wanna be thrown into your tide
I wanna become like you
And move the way you do
Wanna be thrown into you and go wild

Sirens flicker round your head tonight
I can see them calling
For my silent hands to come alive
And to tear this wall in
Sirens flicker round your head tonight
Let the sound come down on you
Down on you
Oh, oh, oh

I just wanna turn into
A darkness that beats in you
I wanna surround you like a fire
I wanna be one with you
And dance the way you do
Wanna come closer and go wild

Sirens flicker round your head tonight
I can see them calling
For my silent hands to come alive
And to tear this wall in
Sirens flicker round your head tonight
I can see them calling
For my silent hands to come alive
And to tear this wall in
Sirens flicker round your head tonight
Can you see them calling
Sirens flicker round your head tonight
Can you see them calling
Sirens flicker
Sirens flicker
Sirens flicker
Sirens flicker
I wanna be thrown into
The rivers that flow through you
I wanna be thrown into your tide
I wanna become like you
And move the way you do
I wanna be thrown into you and go wild