ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Alexis Vasilikos
Ένα «όχι» που βγήκε από μια βαθιά πεποίθηση, είναι πολύ καλύτερο -και πιο μεγαλειώδες- από ένα «ναι» που ειπώθηκε για να ευχαριστήσει ή, χειρότερα, για να αποφύγει φασαρίες...

Μαχάτμα Γκάντι

Harry T Pope – Stay Away

I paint a pretty vivid picture of your face
Display the only way to keep you in one place
So I will capture every colour
And I won’t make no mistakes
And it’ll take up all the time of mine you waste

One day I found a single loose-end you had missed
Followed the road it paved and braved each turn and twist
So you will answer every question
And I’ll mention when you drift
Away from the truth you hid, dear, is this what you wished?

I’m tryna stay away
You promised no more games
I trusted you, and now I’ll pay, whoa
I’m tryna stay away
I know we had our days
But now those memories ricochet, whoa
I’m tryna stay away

I changed the locks and here’s a box for all your things,
I hate your face and all the f**kin’ joy it brings
So I will rip up every picture
And I’ll burn the half you’re in
It doesn’t matter what you say, so don’t begin

I’m tryna stay away
You promised no more games
I trusted you, and now I’ll pay, whoa
I’m tryna stay away
I know we had our days
But now those memories ricochet, whoa
I’m tryna stay away

I haven’t seen you for a while and that’s okay
Hurt for some time but I’m fine, slowly finding my way
Don’t you dare call for the attention when you know it brings me pain
Boy, if you did something I won’t accept then why try to explain?
And now I’m thinking over every possibility that could have changed our ways
But it’s too late

I’m tryna stay away
You promised no more games
I trusted you, and now I’ll pay, whoa
I’m tryna stay away
I know we had our days
But now those memories ricochet, whoa

I’m tryna stay away
You promised that you’d change
I trusted you, and now I’ll pay
I’m tryna stay away
I know we had our days
But now those memories ricochet
I’m tryna stay away