ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Gundula Schulze Eldowy
Αν δεχτούμε ότι η ζωή είναι υποκειμενική, γιατί να μην είναι υποκειμενικά χαρούμενη αντί υποκειμενικά θλιβερή;

Λιν Γιουτάνγκ

Strongboi – Honey thighs

In the palace in the tower
My dreams were getting louder
It was there in the corner
That I finally found her
It was me
It was me all along
Strongboi

Between these thighs
I got honey, I got sighs
And I really, really like
What’s between your eyes
The things I find
When I’m running all over your mind
Maybe we can fix one another
Open me up and put me back together
I wanna change again
I’m a little flame in a hurricane
There’s something pretty big about the small things
Just shake it up you’re doing just fine
All you’ve ever done, my darling
Is just try to feel alright

I said let’s try to keep it playful, honey
Try to keep our loving light and sunny
‘Fore I go running away

Running my hands all over my body
I’m not afraid and I won’t say sorry
This is me
It was me all along
Strongboi

Maybe we can fix one another
Open me up and put me back together
I wanna change again
I’m a little flame in a hurricane
There’s something pretty big about the small things
Just shake it up you’re doing just fine
All you’ve ever done, my darling
Is just try to feel alright

When I heard you calling out my name
Begging me to come out and play
But I gotta play with myself, baby