ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Claudy B
Το πόσο φωτεινός είναι ένας άνθρωπος, δεν έχει κάνει με το πόσο θετικό τρόπο σκέψης έχει, αλλά με πόσο από το σκοτάδι του έχει αποδεχτεί...

David Clavijo ~ Metamorphosis