ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Antonio Palmerini
Το αλλόκοτο του χθες είναι η λογική εξήγηση του αύριο...

Χάντερ Τόμπσον

Jay-Jay Johanson – Finally

Finally we’re all alone
All the guests have now gone home
This party was the best
Our apartment is a mess
I take care of it tomorrow

Finally we can relax
Lay your head upon my lap
You were an excellent host
Oh they loved you the most
You were the star of the show

Finally darling we don’t need to rush
And nothing can ruin this moment for us, oh no

Finally we’re all alone
All the guests have now gone home
I see you yawning my dear
It’s already morning
I can hear the town waking up

Finally it’s you and me
Would you like a cup of tea
There are dishes everywhere
Broken glass so take care
This sure was an evening to remember

Finally darling where do we begin
Open the window let the morning air in
Oh dear

Finally we’re all alone
All the guests have now gone home
All the bottles empty now
And we’re out of cigarettes
Oh I guess we need to feed the cats