ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα

Πάντα υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίζω και πάντα θα υπάρχει κάποιος να μου τα μάθει...

RY X – Lençóis (Love Me)

Come my love
Feel my hand
Lead me down
To your fire
Cut from stone
Silence found
Dress your mind
Inside my crown
Somebody love me right

Empty night
Your breath for sound
Move in silence
Fire this crown
Breathe the dome
Fingers bound
Lifts the soul
Kiss the crowned
Somebody love me right

Somebody love me
Somebody love me right
Somebody love me
Somebody love me right

Somebody loves me
Somebody loves me