ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Ken Schles
Το «εγώ» υποβιβάζει το παρόν σε μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού...

Έκχαρτ Τόλε

Poppy Jean Crawford – Same Old Tricks

I thought I’d found a new one
Was wrong
Same old thing

You thought we had a good time
Felt sick
Same old tricks

I thought I’d found a new one
Was wrong
Same old thing

You thought we had a good time
Felt sick
Same old tricks

You can’t call me up
Just to misplace love
You can’t call me up
Just to misplace love

I’m not, I’m not in love with you, with you
I’m not, I’m not in love with you, with you

You can’t call me up
Just to misplace love