ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Lisa Sorgini
Όταν αρχίζουμε να δεχόμαστε τον εαυτό μας, μπορούμε να επιτρέψουμε και σε άλλους να συμμετέχουν στη ζωή μας...

Ão ~ More

Listen to sound of your voice
Let it calm you down
Let it guide you to the core
Touch where it’s sore
Don’t be scared don’t look away
Like my curls I lay
Will sleep evaporate
What strongly aches

Show a little more
Show a little more of you
Show a little more
It helps if you just let them near

So much time wasted
So much guilt for the space you take in

Show a little more
Show a little more of you
Show a little more
It helps if you just let them near

So much time wasted
So much guilt for the space you take in

Show a little more
Show a little more of you
Show a little more
It helps if you just let them near
Show a little more
Show a little more of you (so much time wasted)
Show a little more
It helps if you just let them near
Show a little more (so much guilt for the space you take in)
Show a little more of you
Show them I am sure
The beauty of your core is seen

Show a little more
Show a little more of you
Show a little more
It helps if you just let them near
Show a little more
Show a little more of you
Show them I am sure
The beauty of your