ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Kate Barry
Το μέλλον μάς χρειάζεται οπωσδήποτε για να γεννηθεί...

Μάρτιν Μπούμπερ

The Real People – Window Pane

You see the thought going through my brain
Sense the head but you don’t feel pain
Dream a dream and it all starts coming true
And what can you do?
It’s all up to you

Seeing life through a window pane
Feels like love but its not the same
Dream a dream and it all starts coming true
And what can you do?
It’s all up to you

See the thought going through my brain
Sense the fear but you don’t feel pain
Dream a dream and it all starts coming true
And what can you do?
It’s all up to you